thơ phổ nhạc

Bên nỗi lòng người lìa xứ – thơ Lê Cẩm Thanh, nhạc Nguyễn Trọng Khôi – Hoàng Quân trình bày

Hãy Nói Đi Em – thơ Bùi Thạch Trường Sơn, nhạc Nguyễn Trọng KhôiBùi Thạch Trường Sơn trình bày

Lá sầu đâu – thơ Ngô Thy Vân, nhạc Nguyễn Trọng Khôi – Bảo Yến trình bày

Thương nhớ một mình – thơ Ngô Thy Vân, nhạc Nguyễn Trọng Khôi – Luân Vy trình bày

Xin chào anh buổi sáng – thơ Lê Quỳnh Mai, nhạc Nguyễn Trọng Khôi

Nhớ Đà Nẵng – thơ Võ Đình Tuyết, nhạc Nguyễn Trong Khôi – Nguyễn Trọng Khôi trình bày:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s