ca khúc sáng tác

Đêm tương tư – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi – Như Mai trình bày

Đôi mắt em – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi – tác giả trình bày

Hình bóng quê xưa – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi

Lời tiễn biệt bình an – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi – tác giả trình bày

Lục bát buồn – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi

Phượng tím – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi

Saigon- Trời tưởng nhớ – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi – Như Mai trình bày

Về cõi xa mù – ca khúc Nguyễn Trọng Khôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s